Neexistuje všední realita, pouze všední úhly pohledu.

Audiovizuální tvorba

Žijeme v úžasné době moderních, dostupných záznamových technologií. Téměř kdokoliv může kdykoliv zaznamenávat běžnou realitu okolo sebe a následně tento obraz libovolně přetvářet. Technické překážky zmizely, fotografie a film často vznikají proto, že prostě vznikat mohou.

Nebojíme se s Vámi mluvit o tom, že některé vizuální projekty lépe dokážete realizovat Vy sami, s vlastními zdroji. Poradíme Vám, jak na to. Zároveň budeme poslouchat, dívat se, hledat inspiraci nejen v samotné Vaší aktivitě, ale i v přístupu, energii, nasazení. Naší filozofií je hledat jiné úhly pohledu, jimi se dívat na Vaše aktivity a vytvářet obrazy trvalejšího charakteru s přidanou hodnotou.

  • fotografie
  • video a audio spot
  • online kampaně – sociální sítě
Mapy a ilustrace
Svatební
Reklamní
Reportážní

Slide